Om Dansk Miljø & Genbrug

Velkommen til Dansk Miljø & Genbrug

Dansk Miljø & Genbrug blev etableret i 1990 og er et familieejet selskab der i sin tid var ejet af Hans Vilhelm Andersen. I 2009 overtog sønnen Peter Vilhelm Andersen direktørposten, som langsomt overtog driften, der dengang bestod af Næstved Miljøcenter og som gik under navnet Fladså Grusgrav. I 2013 blev Hans Vilhelm Andersen, købt ud af hans 4 børn, Lars Andersen, Kim Andersen, Berit Fischer og Peter Andersen. Kort tid efter kom søsterselskabet Sjælland Grus & Sten til, der indtil i 2019 blev drevet seperat. I dag er de to selskaber slået sammen til ét og drives af Daniel Opiola i samarbejde med ejer og direktør Peter Andersen. Tilsammen råder DMG over 6 Grusgrave på Sjælland, Lynge, Sorø, Vedde, Dybendal, Uglehøj. 3 stk. støjvolde, fordelt i Hillerød, Slagelse og på Falster, samt 3 miljøcentre i Næstved, Sorø og  Roskilde.
Vi rådgiver og håndtere dagligt flere tusinde tons jord, råstoffer og affald. 98 % af de materialer vi modtager genanvender vi med mindst mulig belastning for miljøet, vores fokus er på en bæredygtig håndtering hele vejen rundt. Derfor har vi blandt andet også miljøcentre, grusgrave og jordtipper fordelt strategisk rundt på Sjælland og Falster, så vi sammen med vores kunder og leverandører kan reducere miljøpåvirkningen med lange transport, hvor lastbilerne køre tomme retur.
Vi er konstant i udvikling lige så vel som resten af kloden, og vi ved at vi er nødt til at være så miljøvenlige som muligt. Derfor genanvender vi materialer og råstoffer og tester det til helt nye formål. På denne måde har vi blandt andet har vi fundet den helt rigtige blanding af tagjord som nu bliver anvendt til at skabe de ”grønne tage” der kan afhjælpe med eksempelvis store oversvømmelser.  Vores efterhånden brede vifte af grusgrave, jordtipper og miljøcentre  gør at vi kan tilbyde dig alle former for råstoffer og materialer der er at finde i denne branche,  dagligt håndtere vi flere tusinde tons ren og forurenet jord, samt jord til kartering. Når du indgår i et samarbejde med Dansk Miljø & Genbrug, rådgiver vores eksperter dig hele vejen igennem, for det vores jord og det er vores ansvar.