Hasselholm Jordtip

Ny jordtip i Slagelse

Vi er glade for at kunne fortælle at vi nu er igang med etablering af en ny jordtip i Slagelse. Mandag d. 18 maj, 2020 åbnede vi “dørene” for vores nye Jordtip på Holbækvej 91 i Slagelse. Hasselholm Jordtip forventes at stå færdig inden 2020 er omme. Vi regner med at kunne modtage Ca. 100.000 kubikmeter jord af typen kl. 0 jord.

Jord karakteriseres som ren når indholdet af forurenende stoffer ikke overstiger gældende jordkvalitetskriterier. Ren jord fra anlægsarbejder på vejarealer og kortlagte grunde kan også tilføres afleveringspladsen som ren jord, når der foreligger den fornødne dokumentation for at jorden ikke er forurenet. 

Skal du af med noget jord fra et større projekt, så tag kontakt til os på telefon: +45 58 58 44 77 

Vi glæder os til at høre fra dig