GRUSGRAVE OG RÅSTOFFER

Hent dine råstoffer i en af vores grusgrave på Sjælland

Grusgrave på hele Sjælland

Stort udvalg af råstoffer

Kodeks for godt naboskab ved råstofudvinding

Stort udvalg af råstoffer i vores grusgrave på Sjælland

I vores grusgrave på Sjælland indvinder vi en lang række råstoffer. Faktisk håndterer vi mere end 600.000 tons råstoffer hvert eneste år. Det er for eksempel sandfyld, grus, sten og meget mere.

Med en velvoksen maskinpark med gummigeder, gravemaskiner og sorteringsværker kan vi hurtigt og effektivt håndtere de mange tons råstoffer og inddele dem i fraktioner. Det betyder, at du kan få præcis det materiale, du har brug for. 

Råstoffer og vækstmedier til bygge- og anlægsprojekter

Med et stort udvalg af råstoffer i vores grusgrave kan vi levere stort set alt i grus, sten og vækstmedier til bygge- og anlægsprojekter. Du kan blandt andet bruge materialerne til at anlægge:

  • Veje
  • Indkørsler
  • Fundamenter
  • Gårdspladser
  • Stier
  • Jordvolde
  • Plæner
  • Taghaver
  • Og meget mere

VÆKSTMEDIER

Få en jordblanding skræddersyet til dit behov

GRUS OG STEN

Find alt i grus og sten til dit bygge- og anlægsprojekt