Støbemix 0/16

Støbemix 0/16 er et blandings produkt, der primært består af sten og sand. Én af fordelene ved støbemix og den store mængde indhold af sten i produktet, er at du opnår det bedste resultat når du støber. Støbemix er det perfekte materiale at anvende når du eksempelvis skal støbe stolper og kantsten. Derudover skal der ikke lige så meget cement i støbemixen, grundet blandingsforholdene i støbemixen.  Støbemix er derfor både et billigere alternativ fremfor blot cement, samtidigt ender du reelt set med de bedste resultater.

Vi blander vores Støbemix 0/16 i Dybendal Grusgrav og på vores Miljøcenter i Næstved.
For yderlige information kontakt os på telefon +45 58 58 44 77.