Harpet Muldjord

Harpet Muldjord, produceres af frisk afrømmet jord. Muldjorden harper vi gennem et sorterværk som frasortere sten og knuser større lerklumper. Dog betyder det ikke af harpet muldjord er 100% fri fra små sten og jorden kan også være lerholdig. Jorden er analyseret efter dansk lovgivning og overholder samtlige krav der stilles til ren jord.

Harpet muldjord anvendes blandt andet til hævning af eksempelvis en have, eller formning af den. Derudover kan det bruges til at fylde huller, eksempelvis en gammel swimmingpool.

Harpet Muldjord produceres i Sorø, Lynge, Vedde Grusgrav og på Roskilde og Næstved Miljøcenter.
For yderlige information, kontakt os på telefon +45 58 58 44 77.