Gydegrus

Gydegrus er en specieludviklet grustype, der har en afgørende betydning for de enkelte vandløb og åer rundt omkring i Danmark, hvor de virker som ynglesteder  for mange fiskearter.
Fiskarter som blandt andet laks og ørred kræver at der er grus, så de kan begrave deres æg. Da disse æg ofte ligger i vandet i flere måneder er det afgørende at gydegruset ikke tilsander, da det hindre ilttilførelsen og æggene kvæles. Udlægning af gydegrus er mange steder en nødvendighed for at vandløbene igen kan fungere, som levested for en selvreproducerende ørredbestand. Ved udlægning af gydegrus bør man udlægge sten, som passer til vandløbets dimensioner, således at gennemsnitsstørrelsen på stenene er mindre i de små vandløb og større i de meget brede vandløb.
Gydegrus er en blanding af singels og nøddesten.

Vores gydegrus overholder kravene til DTU Aqua.

Vores Gydegrus bliver produceret og blandet i Dybendal Grusgrav.
Kontakt os for yderlige information på telefon +45 58 58 44 77.