Filtergrus 0/8

Filtergrus er et blandings materiale vi selv producere,  med en høj vandledningsevne. Derfor er materialet eminent til beskyttelse omkring eksempelvis; kloarkrør, olietanke, drænrær og brønde. Når det kommer til kvaliteten af filtergrus er det essentielt ikke at gå på kompromis med kvaliteten, hvis du eksempelvis anvender det i jord som er svær at dræne. I drænesystemer er indretningen alt afgørende er den rigtige, så den muliggør vandets passage igennem drænerøret, så det ledes væk fra det aktuelle område, og drænerøret ikke aflejres eller tilstoppes. Tages der ikke hensyn til blandt andet materialet, filtergrus, kan det både risikere at blive økonomisk dyrt og tidskrævende.

Filtergrus 0/8 kan hentes fra Dybendal Grusgrav.
For yderlige information, kontakt os på telefon +45 58 58 44 77