Bundsikring DS401

Bundsikringgrus anvendes som ballast til konstruktion af nye veje, stier, indkørsler, havne og øvrige steder hvor der forekommer tung trafik. Bundsikringgrus 0/8 er en samlet betegnelse for diverse typer, jord, sten og grus, der til sammen danner bundsikringgrus. ‘Opskriften’ på bundsikringgrus kan varier fra grusgrav til grusgrav, og vil sjældent være helt ens. Derfor vil der også kunne forekomme variation i materialets farve, dette har som oftest ingen betydning for selve projektet, da bundsikringgrus ligger under overfladen.
Når du har anvendt materialer som bundsikringgrus, er det en nødvendighed at vibrere materialet, for at opnå det rigtige resultat. Eksempelvis er bundsikringgrus godt at anvende i Danmark, da vi oplever meget varierende vejr, alt lige fra hed sommer, til frost til kraftige regnfald. Dette kan give niveauforskydninger hvis ikke materialet under er robust nok. Derfor vil man anvende bundsikringgrus, da det er vejrstabilt og har en høj bæreevne.

Vores bundsikringgrus, bliver produceret og blandt i Vedde grusgrav.
Kontakt os for yderligere information på telefon +45 58 58 44 77