BSG 0/90 kv.II

Bundsinkringsgrus anvendes som ballast til konstruktion af nye veje, stier, indkørsler, havne og øvrige steder hvor der forekommer tung trafik. Bundsikringsgrus 0/90 er en samlet betegnelse for diverse typer, jord, sten og grus, der til sammen danner bundsikringsgrus. ‘Opskriften’ på bundsikringsgrus kan varier fra grusgrav til grusgrav, og vil sjældent være helt ens. Derfor vil der også kunne forekomme variation i materialets farve, dette har som oftest ingen betydning for selve projektet, da bundsikringsgrus ligger under overfladen.

Når du har anvendt materialer som bundsikringsgrus, er det en nødvendighed at vibrere materialet, for at opnå det rigtige resultat. Eksempelvis er bundsikringsgrus godt at anvende i Danmark, da vi oplever meget varierende vejr, alt lige fra hed sommer, til frost til kraftige regnfald. Dette kan give niveauforskydninger hvis ikke materialet under er robust nok. Derfor vil man anvende bundsikringsgrus, da det er vejrstabilt og har en høj bæreevne.

Denne type bundsikringsgrus producere og blander vi i Lynge grusgrav, Dybendal grusgrav og Sorø Grusgrav. For yderlig information, kontakt os på telefon +45 58 58 44 77