Falster Naturanlæg

Vi er netop gået i gang med et naturanlæg i Nykøbing Falster. Anlægget ligger ud til motorvejen og skal være med til at reducerer støj derfra. Lokationen blev ikke godkendt til en støjvold som vi normalt ser ude ved motorveje, i stedet etablerer vi i stedet et naturanlæg, som kommer til at bestå af en lang forhøjning, med mange små forhøjningen ovenpå. Naturanlægget bliver etableret af kategori 1 jord og 2/3 jord, hvoraf den øverste del af anlægget vil bestå af kategori 1 jord. Udover at skulle fungere som støj reducerende, bliver det et flot grønt naturanlæg dækket af vilde blomster og planter, hvor der vil være plads til en masse dyreliv. Projektet er påbegyndt i Oktober 2019 og vi forventer at være færdige i 2023. 

Skal vi modtage din jord, kontakt os på telefon +45 58 58 44 77.